Prava i uslovi korišćenja

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti na Best Real Estate websajtu.

Član 1.
BEST REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR, ul. Patrijarha Varnave 20, 11000 Beograd, matični broj: 20552662, PIB: 106193133 (u daljem tekstu: Rukovalac) se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga, i tajnost komunikacije Korisnika na Best Real Estate servisu pružanja usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, odnosno Internet platformi koju kontroliše a koja se nalazi na adresi http://www.bestrealestate.rs, (u daljem tekstu: Servis) u skladu sa važećim propisima.

Rukovalac se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica.
Rukovalac će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti Korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 2.
Rukovalac vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 3.
Pre prikupljanja podataka, Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
  • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – Rukovalac – BEST REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR, ul. Patrijarha Varnave 20, 11000 Beograd, matični broj: 20552662, PIB: 106193133;
  • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Servisa, bezbednost Korisnika Internet servisa i omogućavanje posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o posredovanju, kao i promotivna obaveštenja;
  • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica na koja se odnose, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
  • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod Rukovaoca koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima Korisnik stupa u pravni odnos u vezi sa zaključenjem ugovora o prodaji ili zakupu (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
  • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude Korisnik Servisa Rukovaoca nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
  • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje i obrada podataka od lica koje je pristanak povuklo;
  • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, elektronska pošta, i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet platformi.

Podaci koji se prikupljaju u svrhu posredovanja a radi ispunjenja ugovora o posredovanju u smismu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, kao i ispunjenja naloga nalogodavca iz ugovora o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti su: ime i prezime, datum i mesto rođenja i mesto prebivališta, kao i fotografija lične karte (obe strane) ili pasoša (strana sa ličnim podacima).

Član 4.
Rukovalac ne odgovara za tačnost podataka koje su unela ili Rukovaocu dostavila druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 5.
Rukovalac poštuje privatnost Korisnika Servisa. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Rukovalac neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovom Pravilniku i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 6.
Rukovalac može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Rukovalac može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Servis, a naročito Internet platformu i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima.

Član 7.
Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

POLITIKA KOLAČIĆA

POLITIKA KOLAČIĆA Ovim vebsajtom upravlja Best Real Estate d.o.o., Patrijarha Varnave 20, Beograd, Srbija u svoje ime („Best Real Estate“, „mi“ili „naš“).

Ova Politika kolačića je uključena u Politiku privatnosti i njen je deo. Politika privatnosti je uključena u Uslove korišćenja i deo je Uslova korišćenja koji regulišu vaš pristup i korišćenje ovog veb sajta, uključujući sav sadržaj i usluge koje se nude na ovom veb sajtu ili preko njega („Vebsajt“). Korišćenjem vebsajta pristajete na našu Politiku privatnosti, uključujući ovu Politiku kolačića i Uslove korišćenja.

Šta je kolačić? Kolačići su male tekstualne datoteke koje se nalaze na Vašem računaru i koje se obično koriste na internetu. Postoje različiti tipovi kolačića koji obavljaju različite funkcije, kao što su analiziranje ponašanja korisnika prilikom pretraživanja ili snimanje korisničke navigacije na vebsajtu, tako da kada korisnik ponovo poseti tu lokaciju, vlasnik vebsajta može korisniku predstaviti prilagođene opcije na osnovu sačuvanih podataka o prethodnim posetama.
Mi koristimo kolačiće za implementaciju i pamćenje korisničkih preferencija, kao i za praćenje korisničkog saobraćaja i upotrebe. To nam pomaže da shvatimo kako posetioci koriste naš vebsajt tako da možemo da razvijamo i poboljšavamo dizajn, izgled i funkcionalnost vebsajta.

Kolačiće koristimo za različite svrhe. Neki kolačići su potrebni iz tehničkih razloga; neki dozvoljavaju personalizovano iskustvo za posetioce i registrovane korisnike; a neki dozvoljavaju da se prikazuju oglasi iz odabranih mreža trećih strana. Neki od kolačića se mogu postaviti kada se stranica učita ili kada korisnik preduzme određenu radnju (na primer, klikom na dugme „Sviđa mi se“ ili „sledi“).

U nastavku su navedene različite kategorije kolačića. Strogo neophodni: Ovo su kolačići koji su bitni za obavljanje osnovnih funkcija. To uključuje one kolačiće koji su potrebni da bi registrovani korisnici mogli autentifikovati i izvršiti funkcije povezane sa nalogom. Funkcionalni: Ovi se kolačići koriste za čuvanje postavki koje su odabrali korisnici, kao što su naziv računa, jezik i lokacija. Ponašanja: Ovi kolačići prikupljaju informacije o načinu ponašanja korisnika na internetu, uključujući koje su stranice najposećenije, kao i druge analitičke podatke. Ovi se podaci koriste isključivo za poboljšanje funkcionisanja vebsajta. Praćenja: postavljaju ih pouzdane mreže trećih strana (npr. Google Analytics) za praćenje pojedinosti kao što su broj jedinstvenih posetioca i broj prikaza stranice kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo. Sadržaj treće strane / ugrađenog sadržaja: različite aplikacije i usluge trećih strana kako bi se poboljšalo iskustvo korisnika veb sajta. To uključuje platforme društvenih medija kao što su Facebook i Twitter (putem dugmeta za deljenje) ili ugrađeni sadržaj s YouTubea i Vimea. Kao rezultat, ove treće strane mogu postaviti kolačiće i koristiti ih za praćenje Vaše online aktivnosti. Nemamo direktnu kontrolu nad podacima koji se prikupljaju ovim kolačićima.

Prihvatanje ili odbijanje kolačića

Većina veb pretraživača će prihvatiti kolačiće, ali ako želite da ne prikupljamo podatke na ovaj način, možete onemogućiti ovu funkciju u okviru postavki pretraživača. Ako želite da izbrišete sve kolačiće koji se već nalaze na vašem računaru, pogledajte uputstva za korišćenje Vašeg veb pretraživača da biste izbrisali kolačiće i onemogućili njihovu upotrebu. Imajte na umu da ako onemogućite kolačiće, funkcionalnost vebsajta može biti narušena i možda nećete moći da pristupite određenim oblastima ili funkcijama našeg vebsajta.

Ova pravila mogu se povremeno ažurirati.

Ako imate bilo kakvih pitanja o Best Real Estate-ovoj politici kolačića, pošaljite e-mail na office@bestrealestate.rs.

Moji favoriti

Moguće je dodati najviše 12 nakretnina u Favorite, ako želite dodati i ovu nekretninu obrišite neku od već odabranih.

Moji favoriti

Jeste li sigurni da želite ukloniti sve označene nekretnine iz favorita?