ZAKUPCI/KUPCI - Želite da zakupite/kupite?

Nekretnina je tamo gde je buducnost

Imati svoju nekretninu je i dalje najveæi i najnedostižniji cilj mnogih ljudi. Uz èinjenicu da posedujete svoju nekretninu, ide i èinjenica da je to velika investicija u Vašu buduænost, Vašu sigurnost, Vašu familiju, kao i nešto što Vam daje oseæaj liènog zadovoljstva i pripadnosti zajednici. Zahvaljujuæi mnogobrojnim opcijama finansiranja koje su danas dostupne, veæi broj familija je u moguænosti da ovaj svoj san i ostvari. BEST REAL ESTATE agenti shvataju da je odabir nekretnine verovatno jedan od najbitnijih liènih i finansijskih odluka koje æete u životu doneti. Iz ovog razloga naši agenti su u svakom trenutku tu uz Vas i trude se da vam pruže pomoæ. Vaš BEST REAL ESTATE agent æe Vam pružiti pomoæ i odgovoriæe vam na vaše svako pitanje ili razrešiti nedoumice, ukoliko ih imate, u vezi sa nekretninama.

PREDNOST NEKRETNINE: FINANSIJSKA DOBIT, SLOBODA I STABILNOST, PRVI KORAK

FINANSIJSKA DOBIT

Imati nekretninu u svom vlasništvu je vredna investicija koja ima svojih velikih prednosti. S obzirom da nekretninama vrednost u veæini sluèajeva raste, svakom otplatom rate kredita ili pozajmice Vi zapravo investirate u svoju buduænost. A èak i ukoliko Vaša nekretnina ne bude na ceni, što je retkost, smatrajte opet da na odreðeni naèin štedite, jer otplaæujete svoj stan, a ne kiriju.

Ukoliko plaæate svaku svoju ratu redovno, istovremeno poveæavate i vrednost svoje nekretnine – što je razlika izmeðu onoga koliko je Vaš dom nekada vredeo, tj. koliko ste novca dali za nekretninu i onoga koliko danas vredi. Ukoliko budete prodavali nekretninu, ova razlika je Vaša prednost i dobit. Ovaj profit Vam zapravo može omoguæiti da kupite Vašu narednu, još veæu nekretninu. Druga opcija je da za razliku koju ste na dobitku, uvek možete da odvajate novac za buduænost svoje dece. I naravno, redovno plaæanje kredita èini Vašu kreditnu sposobnost boljom.

SLOBODA I STABILNOST

Najopipljiviji, ali i najveæi uspeh kada ste vlasnik svoje nekretine je lièno zadovoljstvo življenja u kuæi koja je Vaša. Možete bez ogranièenja imati ljubimce, napraviti sami svoju baštu ili je napraviti samo onakvom kakva Vama odgovara. Dom pruža Vama i Vašoj familiji oseæaj stabilnosti i posveæenosti.

Poseban oseæaj sigurnosti i zadovoljstva dolazi onda kada postanete domaæi i u svom novom kraju.

PRVI KORAK

Jedan od najbitnijih koraka koji æete morati da napravite pre nego što kupite svoju nekretninu je da procenite svoje imovinsko i finansijsko stanje i odgovornosti po pitanju nekih drugih zaduženja i kredita. Poènite sa izraèunavanjem svojih trenutnih meseènih troškova. Ukljuèite sve od troškova kuæne režije i prevoza do otplate dugova, kredita i novca koji koristite u svrhe zabave. Dok budete sakupljali podatke o svojim troškovima, razmišljajte o tome, koliko æe kupovina Vaše nekretnine – ukljuèujuæi i otplatu rate, osiguranja, poreza, renoviranja i održavanja - da utièe na Vaš budžet i moguænost štednje. Da li postoje neki troškovi koje biste mogli ili morali da smanjite kako biste ostavili više sredstava za plaæanje kredita?

KOLIKO SEBI SMEM DA DOZVOLIM DA UTROSIM NA SVOJ DOM?

Odgovor na ovo pitanje zasniva se na dva faktora: 1. Koliko ste raspoloženi da potrošite svakog meseca, pošto ste izanalizirali svoj meseèni budžet i navike trošenja i 2. Koliko smatrate da æe neko biti u prilici da Vam posuditi novac, s obzirom na Vaš prihod i kreditne obaveze koje veæ imate.

Veoma je važno da razumete kako se finansira jedna nekretnina. Postoje tri kljuèna elementa: 1. Uèešæe, 2. Troškovi uzimanja kredita i 3. Kredit. Kada znate koliki je iznos uèešæa i svih dodatnih troškova i meseène rate za kredit koji možete sebi priuštiti, na bolji naèin æete moæi da priuštite bilo kakvu nekretninu.

UCESCE

Uèešæe je odreðena svota koju plaæate unapred pri kupovini nekretnine. Što je uèešæe veæe, kamate i meseène rate æe biti manje. Postoji mnogo finansijskih programa koji æe Vam u ovom trenutku pomoæi.

PROGRAMI KOJE NUDI VLADA

Naša Vlada nudi subvencije i neke od njih imaju vrlo „primamljive“ kamatne stope, ali i olakšice. Postoji, uglavnom, odreðena kolièina novca koju možete pozajmiti, ali je svakako jedno od najpovoljnijih rešenja.

TROSKOVI ZAKLJUCENJA PRODAJE

Zakljuèenjem prodaje nekretnine se smatra onaj trenutak kada su papiri Vaše nove mekretnine i pravno transferovani sa starog vlasnika na Vaše ime i kada je to i dokumentovano u relevantnoj instituciji. Ponekad se može desiti da su prodavci ti koji æe platiti ove troškove. Ukoliko ovo ne bude sluèaj, pripremite se da platite još dodatnih 2 do 5 % od kupovne cene nekretnine. Ovi troškovi se mogu svrstati u tri kategorije:

Ukupni troškovi mogu se razlikovati od grada do grada.

STAMBENI KREDIT-PUT DO VASEG NOVOG DOMA!

Ukoliko niste dovoljno imuæni da svoj dom platite gotovinom ili sopstvenim sredstvima, moraæete da se upustite u stambeni kredit – pozajmicu koju morate uzeti kako biste zatvorili procep izmeðu novca koji imate za uèešæe i cene koju je potrebno da platite za svoj dom. Velièina ovog kredita biæe odluèena kada Vi budete odabrali nekretninu i kada se bude odredila visina uèešæa.

Pojam pozajmice, kamatnih stopa i iznos glavnice Vašeg kredita æe odretiti velièinu Vaše meseène rate. Što je kamata veæa, veæe su i otplatne rate. Veæina stambenih kredita se uzimaju na 15 do 30 godina. Imajte na umu da na sve sume treba da raèunate i trošak poreza na nekretninu, osiguranje nekretnine, i u nekim sluèajevima, odreðene troškove koje poèinjete da plaæate kada postanete vlasnik nekretnine. Imajte u vidu da su ovo dodatni realni meseèni troškovi, uz one koje budete imali zajedno sa kreditnom ratom.

VASE OPCIJE ZA UZIMANJE STAMBENOG KREDITA

Kao i mnogi drugi proizvodi i usluge, brojni stambeni krediti su dostupni na tržištu. Mogu se podeliti u dve kategorije:

Ukoliko se odluèite za kredit sa fiksnim kamatnim stopama, ove stope æe biti iste tokom celog perioda otplate, i ovo èini Vaš kuæni budžet mnogo lakšim za planiranje. Kamatne stope su na ovakvim kreditima za nijansu više, s obzirom da se ovakve pozajmice odobravaju na veliki broj godina.

Krediti sa promenljivim kamatnim stopama imaju stope koje fluktuišu gore i dole tokom èitavog trajanja pozajmice, u zavisnosti od trenutnog stanja na tržištu. Stope se èak nekada mogu menjati i na meseènom nivou, tako da Vam planiranje kuænog budžeta neæe biti laka stvar. Ova opcija je atraktivna jer obièno poèinje manjom ratom i kamatom, što Vam može dati opciju da dobijanja veæe pozajmice.

Posetite sva mesta, banke, u kojima mislite da biste mogli da saznate nešto više o svojoj buduæoj pozajmici. S obzirom da æete ovaj deo plaæati mnogo godina, imajte u vidu da ugovorite onu koja æe najbolje odgovarati Vašoj finansijskoj situaciji.

GDE I STA DA KUPITE?: VASE OPCIJE

Pošto ste utvrdili kakvu cenu nekretnine sebi možete da priuštite i kakve sve opcije finansiranja možete priuštiti, poreðajte svoje potrebe i želje koje se tièu Vaše nove nekretnine po prioritetu. Ova dva glavna faktora su zapravo lokacija i stil Vašeg nove nekretnine.

Lokacija je najbitniji faktor u kupovini novog doma. Ovo æe delimièno utvrditi cenu Vaše nekretnine i imaæe veliki uticaj na Vaš stil života. Proverite kakve sve pogodnosti kraja koji razmatrate možete imati, i pokušajte da razgovarate sa ljudima koji žive u tom kraju. Upitajte svoje saradnike i poznanike ukoliko imaju neke preporuke. Raspitajte se i kod iskusnog BEST REAL ESTATE agenta.

Vaš sledeæi korak je odluka šta želite da imate u svom domu. Prva i osnovna odluka je odluka da li tražiti novogradnju ili staru gradnju. Ukoliko tražite dom u kojem niko pre Vas nije živeo i dom u kojem su zastupljene sve najnovije tehnologije, novogradnja je Vaš izbor. Loša strana ovoga je da je novogradnja uglavnom skuplja od stare gradnje. Statistike pokazuju da su nekretnine koje su dobro održavane i koje se nalaze na dobroj lokaciji u dobrom kraju traženije od nove gradnje.

Takoðe, biæe potrebno da odluèite da li želite da živite u kuæi ili u zgradi. Kuæa Vam daje veæu privatnost i u veæini sluèajeva je prostranija. Naravno, u sluèaju da se odluèite za kuæu, uz nju uglavnom ide i dvorište. Zgrade Vas generalno oslobaðaju brige o okuænici i održavanju i mogu Vam pružiti neke druge pogodnosti, kao što su sportski centri ili parkovi. Cene nekretnina u zgradama su uglavnom niže i pristupaènije, ali je moguæe da æete uz ovakvu nekretninu imati i deo troška za održavanje u celoj zgradi.

LISTA ZELJA

Ukoliko budete suzili pretragu za svojim buduæim domom imajuæi na umu odreðene karakteristike koje želite, one æe vam skratiti vreme pretrage i pomoæiæe i Vašem BEST REAL ESTATE agentu da naðe i ponudi Vam onakve nekretnine kakve želite da vidite. Upotrebite ovu listu želja, ili sastavite svoju, kako biste definisali izgled Vašeg novog doma. Naravno, vaše krajnje rešenje æe svakako tražiti mnogo kompromisa.

RAD SA BEST REAL ESTATE AGENTOM

ronalaženje Vašeg novog doma je korisno iskustvo, pogotovo kada je pored vas BEST REAL ESTATE agent, koji radi i pregovara u Vaše ime. Neki ljudi biraju da pronaðu svoj dom sami, ali imajte na umu da æe agent imati veliki broj najnovijih lista slobodnih nekretnina na tržištu, i može Vam uštedeti mnogo vremena, jer se neke nekretnine ne mogu naæi u oglasima, u novinama ili na internetu, i takoðe može Vam uštedeti vreme da pronaðe nekretninu koja odgovara baš Vašoj listi želja.

Odabir odgovarajuæeg agenta je važna odluka. Kao najveæa svetska organizacija u oblasti poslovanja sa nekretninama. BEST REAL ESTATE ima stalan pristup svim najnovijim listama nekretnina. BEST REAL ESTATE agenti imaju sve potrebne veštine i znanje da Vas snabdeju potrebnim informacijama o vrednosti nekretnine, porezima, dodatnim troškovima, informacijama o željenom kraju i uslovima finansiranja.

Znamo da ne tražite samo krov nad glavom. Vi tražite mesto koje æe oslikavati Vaš naèin života i vrednosti koje negujete, mesto u kojem æete provoditi vreme sa svojom porodicom i prijateljima, mesto u koje æete se povuæi i odmarati krajem dana. Iz svih ovih razloga svesni smo da je ovo bitno za Vas i da æete ovakavu nekretninu tražiti dok ne budete u potpunosti zadovoljni.