Pravna regulativa agencije za nekretnine

Informacije koje se nalaze na ovom sajtu samo su za opste rukovodjenje o pitanjima koje su od interesa. Primena zakona moze nasiroko da varira, zasnovano na specificnim cinjenicama o kojima je rec. Uzimajuci u obzir promenjivost zakona, pravila i odredaba i nasledjenim rizicima elektronske komunikacije, moguce je doci do zastoja, propusta ili netacnosti u informacijama koje se nalaze na ovom sajtu. U vezi stim, sajt ne treba koristiti kao zamenu za konsultacije sa Best Real Estate agentom za nekretnine ili drugim kompetentnim savetnicima. Pre donosenja bilo kakve odluke ili preuzimanja bilo kakve radnje, trebate da se posavetujete sa Best Real Estate profesionalcem.

Mi smo preduzeli sve potrebne mere da se osiguramo, da su sve informacije koje se nalaze na ovom sajtu dobijene od kompetentnih izvora. Best Real Estate nije odgovoran za bilo kakve greske ili propuste, ili za ishode koji proisteknu iz upotrebe ovih informacija. Sve informacije na ovom sajtu su bez garancije o potpunosti, tacnosti, pravovremenosti ili o rezultatima koji su dobijeni upotrebom ovih informacija, i bez bilo kakve garancije bilo koje vrste, izrazene ili nagovestene, ukljucujuci, ali ne i ogranicavajuci na garancije o obavljanju, paritetu i prikladnosti za odredjenu svrhu. Best Real Estate, njegovi partneri ili saradnici, agenti ili zaposleni, nece biti odgovorni za nastalu stetu Vama ili bilo kome drugom za odluku ili preuzetu radnju u vezi sa informacijama na ovom sajtu ili za bilo koje konsenkventne, specijalne ili slicne stete, cak iako ste upozoreni na mogucnost takvih steta.

Odredjeni linkovi na ovom sajtu se povezuju sa drugim Web sajtovima koji su odrzavani od trece strane nad kojima Best Real Estate  nema kontrolu. Best Real Estate ne stoji iza tacnosti ili bilo kog drugog aspekta ili informacija sadrzanih na drugim Web sajtovima.

 

Best Real Estate d.o.o.


PIB: 106193133
Matični broj: 20552662

Lokacija:

Patrijarha Varnave 20, 11000 Beograd, Srbija

Email adresa:

office@bestrealestate.rs


Pozovite nas:

Tel. +381 (0)11 24 32 892
Fax +381 (0)11 344 88 41
Mobilni: +381 (0)65 344 88 41

Broj u registru: 058

Newsletter


Povežite se sa nama

Facebook linkedin twitter instagram